Zübde ne demek TDK

Eflatun

Global Mod
Yetkili
Global Mod
Zübde, TDK tarafından tanımlanan bir Türkçe dilbilgisi terimi olarak etimolojik olarak "kısa" anlamına gelmektedir. Zübde, Türkçenin üç ana dilbilgisel özelliğinden biridir. Bu özellik, özellikle uzun çekimlilerin kısaltılmış biçimlerinin oluşturulmasını sağlayarak çok kısa bir sürede çok fazla bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Zübdenin Etimolojisi ve Tarihi

Zübde, Türkçenin en eski kaynaklarından olan Orhun Yazıtlarında ve Divan-ı Lügat-it Türk'de bulunmaktadır. Orhun Yazıtları, Türk dili ve kültürünün en eski kaynakları arasında yer almaktadır. Zübde, Türkçenin üç ana dilbilgisel özelliğinden biri olan ünsüz kısalmasının (ünsüz kaybı) sonucunda oluşmuştur. Bu ünsüz kısalmasının en önemli örnekleri, şu şekildedir: -mek, -mak, -mış, -miş, -müş. Divan-ı Lügat-it Türk'te; "zübde, ünsüzün kısalması veya çekimin kısalmasıdır" olarak tanımlanmıştır.

Zübdenin Kullanımı

Zübde, Türkçenin üç ana dilbilgisel özelliğinden biridir. Bu özellik, özellikle uzun çekimlilerin kısaltılmış biçimlerinin oluşturulmasını sağlayarak çok kısa bir sürede çok fazla bilgi aktarımının gerçekleşmesini mümkün kılar. Zübde, genellikle fiil çekimlerinde kullanılmaktadır. Bu çekimler arasında; -mek, -mak, -mış, -miş, -müş gibi ünsüz kısaltmaların kullanıldığı çekimler bulunmaktadır. Zübde, tüm Türkçe kökenli dillerde sıkça kullanılmaktadır.

Sonuç

TDK tarafından tanımlanan zübde, Türkçenin üç ana dilbilgisel özelliğinden biridir. Zübde, özellikle uzun çekimlilerin kısaltılmış biçimlerinin oluşturulmasını sağlayarak çok kısa bir sürede çok fazla bilgi aktarımının gerçekleşmesini mümkün kılar. Zübde, Türkçenin en eski kaynaklarından olan Orhun Yazıtlarında ve Divan-ı Lügat-it Türk'de bulunmaktadır.
 
Üst