Uruk ne demek TDK ?

Eflatun

Global Mod
Yetkili
Global Mod
Uruk: Turk Dil Kurumunun Tanm

Turk Dil Kurumu (TDK), Uruk kelimesinin anlamn, kokenini, kullanm alanlarn ve diger ozelliklerini detayl olarak snflandrmstr. Uruk, Turkce bir kelimedir ve kendini gosterme anlamna gelmektedir. Gunluk konusmalarda, Uruk kelimesi, kisinin kendini ortaya ckarmasn, kendini gostermesini veya belli bir seyi duyurmasn ifade etmek icin kullanlr. Kelime, ayrca bir kisinin kendini, dusuncelerini, duygularn ve niyetlerini acklamasn da anlatmak icin kullanlabilir.

Uruk, aslnda bir sozcuk degil, bir ifade anlamna sahiptir. TDK'nin verdigi tanmda, Uruk kelimesi, "kendini acklamak" icin kullanlan bir fiil olarak tanmlanmstr. Diger bir deyisle, Uruk, bir seyin kendini acklamasn, ifade etmesini veya ortaya ckmasn anlatr. Kelime, bir kisinin kendini, dusuncelerini, niyetlerini veya duygularn anlatmasn ifade eder.

Uruk, Turkce'de bircok kelimenin veya deyimlerin kullanldg bircok durumda kullanlmstr. Ornegin, Uruk etmek, Uruklu olmak, Uruk etmeyen gibi ifadeler kullanlms veya kullanlmaktadr. Uruk, kendini gosterme, kendini ifade etme, duyurma, kendini konusturma veya acklamak anlamna gelmektedir. Uruk, sozcuk ve deyimlerin kullanmyla beraber kullanlan bir fiildir.

Uruk, Turkce dsndaki dillerde de kullanlmaktadr. Ornegin, Ingilizce'de, Uruk kelimesi, konusma, acklama, dile getirme, bildirme gibi anlamlar ifade etmektedir. Uruk kelimesi, Turkce dsndaki dillerde kullanlan sozcuk veya ifadelerle kullanlabilir veya beraber kullanlabilir.

Uruk, Turkce'de kullanldg gibi, diger dillerde de cok farkl anlam ve kullanmlar vardr. Uruk, bir kisinin kendini ortaya ckarmasn, dusuncelerini, niyetlerini ve duygularn ifade etmesini anlatmak icin kullanlmaktadr. Uruk, kelime ve deyimlerin kullanmyla birlikte kullanlmaktadr ve Turkce dsndaki dillerde de kullanlmaktadr.
 
Üst