Fark kelimesinin eş anlamlısı nedir

Eflatun

Global Mod
Yetkili
Global Mod
Fark Kelimesinin Eş Anlamlıları

Fark kelimesi, çoğunlukla belli bir oranda ayrım, çelişki, uyuşmazlık veya uzaklık arasındaki farkı ifade etmek için kullanılır. Fark kelimesinin eş anlamlıları arasında farklılık, çelişki, ayrım, uyuşmazlık, mesafe ve uzaklık bulunmaktadır.

Farklılık ile, fark kelimesinin en yaygın eş anlamıdır. Farklılık, iki ya da daha fazla şeyin arasındaki farkı ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, iki kişinin zihinsel veya duygusal durumları arasındaki farkı açıkça gösteren bir ifade olarak kullanılabilir; "Onların arasındaki farklılık açıkça görülüyor".

Çelişki , fark kelimesinin diğer bir eş anlamıdır. Çelişki, iki fikir veya kavram arasındaki çatışmayı ifade eder. Örnek olarak, "Doğa ve teknolojinin çelişkisi, günümüzün büyük bir problemi olarak gözükmektedir" gibi bir ifade olarak kullanılabilir.

Ayrım, fark kelimesinin diğer eş anlamı olarak kullanılır. Ayrım, iki ya da daha fazla şey arasındaki farkı ifade eder. Örnek olarak, iki kıyafet arasındaki farkın açıkça anlaşılmasını sağlayan bir ifade olarak kullanılabilir; "Bunların arasındaki ayrım çok belirgin".

Uyuşmazlık fark kelimesinin diğer eş anlamıdır. Uyuşmazlık, iki ya da daha fazla kişi arasındaki tartışmayı ifade eder. Örnek olarak, iki kişinin arasındaki anlaşmazlığın açıkça görüldüğü bir ifade olarak kullanılabilir; "Onlar arasındaki uyuşmazlık açıkça görülüyor".

Mesafe, fark kelimesinin diğer eş anlamıdır. Mesafe, iki nesnenin arasındaki uzaklığı ifade eder. Mesafe, çoğunlukla iki konum arasındaki uzaklığı ifade etmek için kullanılır; "Onların arasındaki mesafe çok büyüktü".

Uzaklık fark kelimesinin diğer eş anlamıdır. Uzaklık, iki konum arasındaki farkı ifade eder.
 
Üst