Deve Bozlaması ne demek ?

Survivor

Member
Deve Bozlamas, antik Iran'da ve snrlarnda yaygn olan bir gelenektir. Gelenek, develerin uzerinde tek bir binici tarafndan calstrlmasn ve yonetilmesini gerektirir. Deve bozlamas, hem deveyi egitmek hem de binicinin kontrolunu artrmak icin kullanlan bir tekniktir.

Deve Bozlamasnn Tarihsel Arka Plan

Deve bozlamasnn kokeni, ilk deve binicilerinin calsmalarna dayanmaktadr. Iran hakknda cogu antik kaynak, deve binicilerinin ve deve bozlamasnn cok eski bir tarihe dayandgn gostermektedir. Bu gelenek, daha sonra Islamiyet'in yaylmasyla birlikte, cevre ulkelere yayld.

Deve Bozlamasnn Amac

Deve bozlamasnn amac, develerin daha guvenli, rahat ve kontrollu bir sekilde binilmesini saglamaktr. Deve bozlamasnn temel amac, deveyi hafif ve etkili bir sekilde idare etmektir. Bu, devenin yonlendirilmesinde ve hzlandrlmasnda yardmc olur.

Deve Bozlamasnn Teknikleri

Deve bozlamas, devenin onunde ya da arkasnda binilmesini gerektirir. Deve binicisi, devenin yuzunun on tarafna bakan bir pozisyon alr. Binek, devenin arkasna binildiginde, binicinin arka ayaklar devenin kuyrugu uzerinde bulunur ve on ayaklar deve boynunun uzerinde olur. Binicinin sag eli devenin on kulak veya basndaki kontrol kancalarna baglanr.

Deve Bozlamasnn Faydalar

Deve bozlamas, binicinin deveyi daha etkili bir sekilde kontrol etmesini mumkun klar. Binicinin kontrolunu saglamas, devenin daha az guc ve enerji harcamasn saglar. Deve bozlamas, ayrca binicinin deveyi daha hzl ve rahat bir sekilde kontrol etmesini saglar. Deve bozlamas, devenin calsmasnn daha verimli olmasn saglar.
 
Üst