Birinci dünya savaşından ilk çekilen devlet nedir ?

Eflatun

Global Mod
Yetkili
Global Mod
Birinci Dunya Savasndan Ilk Cekilen Devlet: Bulgaristan

Giris

Birinci Dunya Savas (1914-1918) Avrupann en trajik ve kapsaml catsmalarndan biriydi. Catsma, cok sayda devletin birlikte calsmasn gerektirdi. Bu catsma srasnda bircok devlet cekilmek zorunda kald. Burada bahsedilen ilk cekilen devlet Bulgaristan'd.

Bulgaristan'n Cekilmesi

Bulgaristan, Birinci Dunya Savas'na 1914 ylnda taraf olarak girdi. Bulgarlar, Osmanl Imparatorlugu ve Almanya ile birlikte olusturulan Ittifak'n bir uyesi olarak hareket ettiler. Ancak, Bulgaristan'n savas kaybetmesinin ardndan 1918 ylnda, Bulgaristan, Ikinci Buyuk Antlasma tarafndan zorunlu olarak cekilmek zorunda kald.

Bulgaristan'n Cekilmesinin Sonuclar

Bulgaristan'n cekilmesi, savasn sona ermesine neden oldu. Bununla birlikte, Bulgaristan'n cekilmesi, bu devletin topraklarnn buyuk bir ksmnn kaybedilmesine neden oldu. Bulgaristan'n cekilmesi, Romanya, Yunanistan, Srbistan ve Karadag'n ulke snrlarnn yeniden belirlenmesine de neden oldu. Ayrca, Bulgaristan'n cekilmesi, bu ulkenin ekonomik ve sosyal hayatnda cok sayda degisiklige yol act.

Sonuc

Bulgaristan, Birinci Dunya Savas'nda ilk cekilen devlet oldu. Bulgaristan'n cekilmesi, savasn sona ermesine neden oldu ve bu devletin topraklarnn buyuk bir ksmnn kaybedilmesine neden oldu. Bulgaristan'n cekilmesi, bu ulkenin ekonomik ve sosyal hayatnda cok sayda degisikliklere de neden oldu.
 
Üst