Angola'nın para birimi nedir ?

Survivor

Member
Angola'nn Para Birimi: Kwanza

Angola, Afrika'nn Guneybatsnda bulunan bir cumhuriyet. Ulkede kullanlan para birimi, Kwanza'dr. Kwanza, koloniyal donemden kalma bir para birimi ve ulkedeki resmi para birimidir. Angola'nn merkez bankas tarafndan yonetilen para birimidir.

Kwanza'nn Tarihcesi

Ilk kez 1977'de Angola'da kullanlan Kwanza, Kuba'dan alnan bir tasarmn uzerinden insa edilmistir. O zamanlar, Kuba'nn kendi para birimi olan Peso'su, bir tur ozellestirmenin bir parcas olarak Angola'da kullanlmaya baslad. Kwanza, ilk olarak 1977'de Angola'da kullanlmaya basland ve ulkenin resmi para birimi haline geldi.

Kwanza'nn Ksa Bir Tarihcesi

Kwanza, Angola'da kullanlmaya baslandgndan bu yana cesitli degisikliklere ugramstr. 1990'da, Kwanza'ya birim olarak yeni bir para birimi eklendi. 1991'de, Kwanza, gram altn cinsinden degerlendirildi ve Merkez Bankas tarafndan kontrol edildi. 1995'te, Kwanza'nn yeni bir ad, "Angolan Kwanza" oldu. 2005'te, Kwanza'nn ad tekrar degistirildi ve "New Kwanza" olarak degistirildi.

Kwanza'nn Su Anki Durumu

Kwanza su anda Angola'da kullanlmaktadr. Kwanza'nn, Angola'da kullanlan diger para birimleri arasnda onemli bir yeri vardr. Ayrca, Kwanza'nn, Angola'da kullanlan diger para birimleri arasndaki oran da onemlidir. Merkez Bankas tarafndan kontrol edilen Kwanza, Angola'nn doviz kurlarna da etki eder.

Sonuc

Angola, Guneybat Afrika'da bulunan bir cumhuriyet ve ulkemizin resmi para birimi Kwanza'dr. Kwanza, 1977'de Angola'da kullanlmaya basland ve 1991'de gram altn cinsinden degerlendirildi. Su anda Angola'da kullanlan Kwanza, Merkez Bankas tarafndan kontrol edilmektedir ve ulkedeki doviz kurlarna da etki eder.
 
Üst