Trousseau fenomeni nedir ?

Sevuktekin

Global Mod
Global Mod
Trousseau fenomeni, kas gevsemesi olarak bilinir, ve kas gucunun bilincsiz olarak kayb ile iliskilidir. Bu fenomen, cogu zaman psikolojik, norolojik veya somatik hastalklarla iliskilidir. Trousseau fenomeni, kas sistemi uzerinde cok onemli bir etkiye sahiptir ve kaslarn gevsemesinin semptomlarn ortaya koymaktadr. Bu makalede, Trousseau fenomeninin tanmlanmas, etiyolojisi, patofizyolojisi, belirtileri ve tedavisi hakknda bilgi verilecektir.

Tanm

Trousseau fenomeni, kas gevsemi olarak da bilinir ve kas gucunun bilincsiz olarak kayb ile iliskilidir. Bu fenomen, cogu zaman psikolojik, norolojik veya somatik hastalklarla iliskilidir. Trousseau fenomeni, kas sistemi uzerinde cok onemli bir etkiye sahiptir ve kaslarn gevsemesinin semptomlarn ortaya koymaktadr.

Etioloji

Trousseau fenomeninin etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bu fenomene neden olan hastalklar uc ana kategoriye ayrlmaktadr: psikolojik, norolojik ve somatik. Psikolojik hastalklar, depresyon, anksiyete ve stres ile iliskilidir. Norolojik hastalklar, Parkinson hastalg, Guillain-Barre sendromu ve multipl skleroz ile iliskilidir. Somatik hastalklar ise, kanser, inflamatuar barsak hastalg ve kronik obstruktif akciger hastalg ile iliskilidir.

Patofizyoloji

Trousseau fenomeninin patofizyolojisi, norolojik ve somatik hastalklarn etiyolojisiyle karslastrldgnda kompleks gozukmektedir. Ilk olarak, bu fenomenin olusmas icin beyin ve omurilikteki hasarn olmas gerekir. Sonrasnda, kaslarn fonksiyonunu kontrol eden beyin-omurilik-kas ucgeni icindeki mekanik bozukluklar onem kazanmaktadr. Son olarak, bu fenomenin olusumunda norotransmitter duzeylerindeki degisiklikler onemli bir rol oynamaktadr.

Belirtiler

Trousseau fenomeninin belirtileri, genellikle kas gucunun kayb ve kas gevsemesi olarak kendini gostermektedir. Baz durumlarda, kas sertligi de gorulebilir. Kas gucunun kayb, ozellikle parmaklarda ve ayakta gorulur.
 
Üst