Roma Imparatorluğu Ne Kadar Sürdü ?

Sakir

Global Mod
Global Mod
** Roma İmparatorluğu Ne Kadar Sürdü?

Roma İmparatorluğu'nun süresi, antik çağın en etkili ve uzun ömürlü imparatorluklarından biri olan bu medeniyetin karmaşık ve zengin tarihinde önemli bir yer tutar. Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı, Galyalı savaşçılar tarafından kurulan ve sonrasında Romulus tarafından 753 M.Ö. civarında kurulan Roma Şehri'ne dayanır. Ancak imparatorluk statüsüne yükselişi, Roma Cumhuriyeti'nin sona ermesi ve Augustus'un M.Ö. 27 yılında imparator ilan edilmesiyle başlar. İmparatorluğun sonu, geleneksel olarak 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla işaretlenir.

Roma İmparatorluğu'nun süresi, batı ve doğu bölgeleri arasındaki farklılıklar nedeniyle farklı şekillerde değerlendirilebilir. Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında Odoacer'in Roma'yı fethetmesi ve Batı Roma İmparatorluğu'nun resmen sona ermesiyle çöktü. Bu, bazı tarihçiler tarafından Roma İmparatorluğu'nun sonu olarak kabul edilir ve bu durumda imparatorluğun süresi yaklaşık 1229 yıl olur. Ancak, Doğu Roma İmparatorluğu ya da Bizans İmparatorluğu olarak bilinen devlet, 476 yılındaki Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yaklaşık bin yıl daha varlığını sürdürdü. Bu durumda, Roma İmparatorluğu'nun toplam süresi yaklaşık olarak 1473 yıl olur.

Roma İmparatorluğu'nun süresini belirlemek için bazı anahtar tarihler ve dönemler dikkate alınmalıdır. İmparatorluğun kuruluşu, M.Ö. 27'de Augustus'un imparator ilan edilmesiyle başlar ve bu dönem Pax Romana olarak bilinen nispeten istikrarlı ve barışçıl bir zaman dilimine işaret eder. Pax Romana dönemi, M.S. 180 civarında Marcus Aurelius'un ölümüne kadar devam eder. Bu süre zarfında Roma İmparatorluğu, geniş bir coğrafi alanı ve çeşitli kültürleri yönetir.

Ancak Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, bir dizi içsel ve dışsal faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Ekonomik zorluklar, askeri baskılar, halkın artan hoşnutsuzluğu ve barbar istilaları gibi faktörler, Batı Roma İmparatorluğu'nun güç kaybetmesine ve nihayetinde çökmesine yol açar. Bu dönemdeki anahtar olaylardan biri, 410 yılında Alaric liderliğindeki Visigotların Roma'yı yağmalamasıdır. Bu, Roma'nın bin yıllık tarihinde bir dönüm noktasıdır ve imparatorluğun güçsüzlüğünü ve zayıflığını vurgular.

Roma İmparatorluğu'nun süresi, Bizans İmparatorluğu'nun varlığıyla uzatılır. Doğu Roma İmparatorluğu, Konstantinopolis'in kurulmasıyla başlayan ve M.S. 476'daki Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bin yıla yakın süren bir varlığa sahiptir. Bizans İmparatorluğu, çeşitli zaferler ve yenilgiler yaşasa da, Orta Çağ boyunca önemli bir güç olarak varlığını sürdürmüştür. 1453 yılında Konstantinopolis'in Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle Bizans İmparatorluğu'nun sonu gelir ve bu, Roma İmparatorluğu'nun nihai çöküşünü işaretler.

Sonuç olarak, Roma İmparatorluğu'nun süresi, hem Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle işaretlenen 476 yılında sona eren bir dönemle hem de Doğu Roma İmparatorluğu'nun bin yıla yakın süren varlığıyla geniş bir zaman dilimini kapsar. Bu süre boyunca, Roma İmparatorluğu, dünya tarihinde derin bir iz bırakan önemli bir medeniyet olmuştur.
 
Üst