Bağlantı Hizmeti Sağlayıcılarına Maliyetlerinde Yüzde 25 Tasarruf İmkanı

Asian

Member
Analysys Mason tarafınca yayınlanan yeni araştırmaya bakılırsa, Bağlantı Hizmeti Sağlayıcılar (İHS’ler), Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ile sunulan telekom hizmetlerini uygulayarak beş yıllık süreçte BT maliyetlerinde yaklaşık %25 tasarruf elde edebilirler.

Öngörülen azalma, İHS’lerin kendi karmaşık donanım ve yazılım altyapılarını satın alma, yönetme ve müdafaalarını gerektiren klasik yerinde yazılım sunma modelinin maliyetiyle kıyaslanmaktadır.

yine eden aylık aboneliklerden dolayı telekom SaaS hizmetlerinin yüksek uzun devir maliyetlere sahip olduğuna dair piyasa algıları mevcut olsa da, Analysys Mason bu algıların, SaaS hizmetlerini kullanarak düşük birinci yatırım ve sürekli en yeni yazılım ve teknolojiye sahip olmak üzere potansiyel faydaların tam kapsamını hesaba katmadığını anlatmaktadır. Yerinde yazılım modelinde, İHS’ler bilgi merkezi kaynaklarını her beş yılda bir satın almak ve karmaşık BT ortamlarını yönetmek için BT danışmanları kullanmak zorundalar.

Analysys Mason şöyleki söz etti: “ötürüsıyla, SaaS tabanlı dağıtım kullanarak elde edilebilecek tam kapsamlı maliyet tasarrufunu anlamak için sırf çeşitli dağıtımların lisans maliyetleri değil, beraberinde kullanım ömrü sonu güncellemeler, işçi ve bakımla ilgili maliyetler de karşılaştırırken dikkate alınmalıdır.”

“İHS’ler bakım sorumluluğunu haricen yaptırarak dahili işçinin daha fazla gelir elde etmeye odaklanmasını sağlayabilir ve daha fazla yarar elde edebilir. Bu ayrıyeten, donanıma harcanacak kaynakların diğer noktalarda kullanılabilmesi demektir.”


Analysys Mason raporunu çıkarırken, güvenilirlik, piyasaya sürme müddeti, ölçeklenebilirlik, işçi eğitimi, güncellemeler ve yükseltmeler, bakım, BT donanım azalımı, güvenlikle ilgili maliyet tasarruflu faydaların yanı sıra; SaaS hizmetlerinin kullanılmasıyla geliştirilmiş güvenilirlik, piyasaya sürme mühleti, güncellemeler ve yazılım yükseltmelerine bağlı artırılmış gelir elde etme potansiyelini hesaba kattığını söylemiş oldu.

SaaS hizmetlerine yönelik İHS harcamaları son senelerda artış göstermiştir ve 2019’da İHS’lerin [işletim giderlerinin] %5’ine tekabül etmektedir. Analysys Mason’a göre, İHS’ler dijital dönüşüm projelerini yürütmeye devam edeceğinden bunun 2023’te %11’e yükselmesi beklenmektedir.

Analysys Mason’ın Araştırma Yöneticisi Justin van der Lande: “Bu araştırmanın gösterdiği üzere, SaaS modeliyle giderek alımlı hale gelen yeni kabiliyetlerin benimsemesi seçeneğini değerlendirirken, İHS’lerin ölçüp tartması gereken biroldukça faktör var. Birfazlaca senaryoda, İHS’ler yeni bir hizmet sunma mühletinin kısalması üzere öbür alanlarda elde edeceği mümkün değerli tasarrufları hesaba kattığında, SaaS ile alakalı uzun vadeli yazılım maliyetleri tercih edilebilir. bu biçimdece uzun müddettir devam eden çeşitli İHS problemleri da önlenmektedir. Data merkezi kaynaklarının seçilmesi, muhtemel değişiklerin testlerinin yapılması ve gereksinim duyulan kapasiteyi karşılayacak en yanlışsız donanım ölçeklendirmesini yapmak SaaS sağlayıcısının sorumluluğunda olacaktır

Nokia’nın Bulut ve Ağ Servisleri Kıdemli Lider Yardımcısı Mark Bunn: “İHS’lerin gündemlerinin en kıymetli mevzularından biri 5G varlıklarının gelir kaynağı haline getirilmesi olarak görülüyor, İHS’ler yalnızca 5G vaadini yerine getirmeye yardımcı olan değil, beraberinde harcamalarının karşılığını alabilme kabiliyetlerini güçlendiren maliyet tasarruflu araçlara muhtaçlık duymaktadır. Yerinde altyapıda çalışan maliyetli ve karmaşık uygulamaları (analitik, güvenlik ve öbür fonksiyonlar) satın alma alışkanlığından vazgeçerek, yeni SaaS servislerine geçişin işletimsel ve finansal olarak kıymetli tesirleri vardır..”
 
Üst